Algemene voorwaarden

 

1. DISCLAIMER
1.1 MJOnline biedt computerservice, reparatie- en upgradeservices zoals ze zijn. Wij geloven dat werk in eerlijkheid en vertrouwen moet worden uitgevoerd en moet worden onderworpen aan redelijkheid. We streven naar het geven van de hoogste kwaliteit service en support. We kunnen geen specifieke garantie geven op het resultaat van onze services, maar zullen het werk uitvoeren onder de boven genoemde principes en verwachten hetzelfde van de klant.

2. FACTURERINGS-VOORWAARDEN
2.1 Computerservice en reparatieservice wordt op uur basis gefactureerd. De kosten worden berekend in stappen van een half uur, welke worden afgerond naar boven, met een minimum van een half uur. We kunnen op een case-by-case basis ervoor kiezen om af te ronden naar het dichtstbijzijnde half uur.
2.2 Wij zullen u voorzien van een schatting van de kosten voor het werk dat u ons vraagt om te doen. Schattingen zijn gegarandeerd tot 15% nauwkeurigheid.  In het geval dat we een afwijking in kosten voorzien die groter is dan de hierboven genoemde toegestane hoeveelheid, dan zullen wij direct met de klant in contact treden, de situatie voorleggen en in overleg besluiten om door te gaan of te stoppen. In het geval dat de klant niet bereikbaar is het werk voortzetten tot het limiet is bereikt. Wanneer het limiet is bereikt word het werk stil gelegd tot er met succes contact is gelegd.

3. BETALINGSVOORWAARDEN
3.1 Volledige betaling is verschuldigd na afloop van het onderhoud, upgraden of reparatie. Bij wanbetaling kan een incassobureau ingeschakeld worden. U bent verantwoordelijk voor alle kosten door ons, incassobureaus en/of rechtszaken die volgen naar aanleiding van wanbetaling.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Wij verlenen onze diensten in een poging tot het herstellen, upgraden of op een andere wijze van repareren van computersystemen of andere apparaten waarvoor de klant onze diensten heeft aangevraagd. We zullen niet opzettelijk schade toebrengen aan uw systeem.  Het is ons doel uw systeem te repareren, niet meer te beschadigen. In het geval van onopzettelijke schade  aan uw systeem of gegevens op uw systeem, overige schade of verlies van gegevens als gevolg van reeds bestaande problemen in uw systeem zoals virussen, verkeerd geconfigureerde software en/of hardware problemen/storingen, gaat u akkoord MJOnline, en alle verbonden personen met betrekking tot het werk dat wordt gedaan voor u te vrijwaren van schade als gevolg van dergelijke problemen.

5. ONDERSTEUNING
5.1 Klanttevredenheid is van het grootste belang voor ons. We bieden ondersteunende diensten aan en gratis ondersteuning zal worden verstrekt als de problemen op de werkorder genoemd zijn opgelost maar niet daadwerkelijk zijn opgelost. Extra ondersteuning kan gratis of tegen vergoeding worden verstrekt.

6. GARANTIE
6.1 Garantie op onderdelen of andere apparatuur word gegeven zoals deze door de leverancier hiervan aan MJOnline worden verleend. Op service en reparaties word geen garantie gegeven tenzij anders is afgesproken (dit zal op de factuur terug te vinden zijn).